Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

Facultatea de Stiinţe Aplicate

Departamentul de Metode şi Modele Matematice

PROGRAMUL MASTERAL TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI


Prezentarea programului masteral TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

Detalii privind admiterea in cadrul programului masteral:

 REGULAMENT_Admitere ,    upb.ro/admitere/admitere-masteat ,    fsa.pub.ro/tcsi .   

Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online admitere.pub.ro

Informatii la Secretariatul Facultatii Stiinte Aplicate, zilnic între orele 9:00-15:00


      Intrând progresiv în era informaţiei, societăţile industrializate se găsesc în faţa unui paradox: pe de o parte, puterea şi influenţa Europei şi a Americii de Nord au crescut semnificativ, în principal datorită măiestriei modalităţilor prin care se controlează fluxurile de informaţii, precum şi valorii crescute a datelor procesate. Pe de altă parte, după cum au demonstrat-o deja criza Wikileaks sau viermele Stuxnet, apar noi ameninţăriri şi vulnerabilităţi care fac ca dependenţa noastră de sistemele informaţionale să fie crucială.

De aceea, dezvoltarea atacurilor cibernetice, precum şi disponibilitatea online a instrumentelor utilizate în activitatea de piraterie conduce la obiective strategice importante şi cultivă necesitatea de a pregăti experţi pentru acest domeniu. Mediul în care trăim se schimbă în ritm alert, această evoluţie fiind rezultatul progresului în domeniul tehnologiilor informaţionale, precum şi al matematicii.

Programul masteral Teoria Codării şi Stocării Informaţei are ca obiectiv pregatirea absolvenţilor săi în domeniile:

- compresie informaţiei;

- criminalităţii informatice;

- criptologiei (criptografie şi criptanaliza);

- securităţii cibernetice;

- securităţii sistemelor informatice şi de comunicaţii;

- protecţiei împotriva aplicaţiilor maliţioase.

      Programul este derulat în parteneriat cu Institutul de Mecanică Solidelor al Academiei Române care, alături de Universitatea Politehnica din Bucureşti, a mobilizat cele mai bune cadre didactice, cercetatori şi specialişti.

       Programul masteral "Teoria Codarii si Stocarii Informatiei" este listat in baza de date a Directoratului National de Securitate Cibernetica. Informatii se regasesc la pagina https://dnsc.ro/invatamant.

      Programul de masterat a fost acreditat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţiii în Invaţamântul Superior (ARACIS). Conţinutul documentaţiei de acreditare poate fi accesat aici.

 

      TEORIA CODARII ŞI STOCĂRII INFORMAȚIEI este cea mai eficientă modalitate de specializare în domeniul IT. Curricula acestui program masteral este astfel concepută încât să asigure absolvenţilor un debut strălucit în mai multe ramuri de top ale sectoarelor de activitate contemporana bazate pe utilizarea, promovarea si dezvoltarea formelor de inteligenta artificiala cum ar fi tehnologiile moderne care asigura securitatea fluxului informational in reţelele de calculatoare - care vizează deopotrivă sectorul bancar și sectorul administrativ, sau tehnologiile moderne de compresie și decompresie a fisierelor care contin informațe stocata în format electronic - care vizează domenii de mare importanță pentru știința calculatoarelor, administrarea rețelelor de calculatoare de mică și mare întindere, securizarea antivirus, etc. Reușita acestui program ambițios este asigurată prin concursul unei instituții de prestigiu a vieții științifice românești, Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, care alături de Universitatea POLITEHNICA din București au mobilizat unele dintre cele mai bune cadre didactice, cercetători și specialiști.